Hersentumoren (selectie ongedaan maken) < selecteer een ziekenhuis voor informatie op maat

Karakter- en gedragsveranderingen

Karakter- en gedragsveranderingen

Een hersentumor kan invloed hebben op karakter en gedrag van de patiënt. Deze karakterveranderingen kunnen veroorzaakt worden door de tumor zelf (bijv. door de plaats van de tumor), door de behandeling, door het gebruik van bepaalde medicijnen (bijv. anti-epileptica en dexamethason) en door cognitieve stoornissen zoals geheugen en concentratie stoornissen.

Ook psychische factoren zoals angst, depressie, stress en onzekerheid over de toekomst kunnen een rol spelen veranderingen in gedrag.

 

Gedragsveranderingen kunnen bestaan uit o.a. sneller geïrriteerd/geagiteerd zijn, verlies van interesse in anderen, initiatiefverlies/apathie, vergeetachtigheid en concentratiestoornissen, traagheid in denken en handelen, somberheid/zich terugtrekken, hyperactiviteit, veranderingen in slaap/waakritme, achterdocht, verwardheid, desoriëntatie en psychotisch gedrag.

 

Het komt voor dat al bestaande karaktereigenschappen worden aangescherpt. Er kan een ontremming ontstaan die in zeldzame gevallen tot extreem gedrag aanleiding kan geven, bijvoorbeeld extreem koopgedrag. Meestal zijn de gedragsveranderingen voor de partner, familie, vrienden en kennissen duidelijker dan voor de patiënt zelf.  

 

Er kunnen algemene veranderingen in het functioneren optreden, maar ook veranderingen die afhankelijk zijn van de plaats van de tumor in de hersenen en van het feit of een tumor zich in de linker of rechter hersenhelft bevindt (zie figuur).

 

hersenfuncties 

Schematische voorstelling van de hersenen met de centra voor beweging, gevoel, taal (om te spreken en te verstaan), en voor het zien, waarvan beschadiging een stoornis geeft van de betreffende functie.

 

Naast deze zogenaamde eloquente gebieden zijn er 'stille' gebieden, waar functies zetelen, die niet opvallend gestoord raken bij beschadiging van het gebied, omdat ze kennelijk vervangbaar zijn door soortgelijke functies in andere gebieden.

 
   

Frontaalkwab

Zo kunnen patiënten met een tumor in de frontaal kwab interesse verliezen in hun omgeving of kunnen zij geconfronteerd worden met stemmingsschommelingen en intellectuele achteruitgang. Daarnaast kunnen beperkingen ontstaan in het korte termijn geheugen (geheugen voor recente gebeurtenissen).

Parietaalkwab

Tumoren in de parietaal kwab kunnen op hun beurt leiden tot stoornissen in de waarneming. De patiënt kan bijvoorbeeld voorwerpen niet herkennen die hij aanraakt, kan links niet van rechts onderscheiden, of hij heeft problemen met het lezen.

Temporaalkwab

Tumoren in de temporaal kwab kunnen ondermeer aanleiding geven tot problemen met het zien, de reuk en het visueel geheugen. De patiënt kan dubbel zien en kan daarnaast last hebben van reukhallucinaties of kan uitval van een deel van het gezichtsveld hebben.

Occipitaalkwab

Tumoren in de occipitaalkwab geven vooral problemen met het zien. Zo kan er uitval van een helft van het gezichtsveld optreden.

Laatst bewerkt: 30 januari 2010Bron: Stichting Hersentumor.nl

Relevante links


Voor de disclaimer, zie: http://www.kankerwiehelpt.nl/disclaimer-8.html
 

Mededeling

U ziet op deze pagina 'slechts' een beperkt aantal ziekenhuizen. Dit betekent dat alleen getoonde ziekenhuizen voor deze kankersoort eigen ziekenhuisinformatie hebben toegevoegd.

 

Als een ziekenhuis over een kankersoort nog geen eigen informatie heeft toegevoegd, betekent dit niet dat u daar niet behandeld kunt worden. Het betekent óók niet dat het ziekenhuis niet deskundig is.

 

Wanneer u kiest voor 'Toon alle ziekenhuizen' krijgt u de mogelijkheid om een ziekenhuis te selecteren, waarvan de algemene informatie getoond wordt. Daarna kunt u via de knop 'kankersoort' zien voor welke kankersoorten het ziekenhuis informatie heeft toegevoegd.